Современная идеологическая борьба: словарь


Гаралтын мэдээ: Орос Издательство политической литературы 1988

Шифр: 66.019/С-56.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Современная идеологическая борьба: словарь/
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Лавлагааны фонд
7049 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
193380 Бэлэн