Страны мира: ежегодный справочник

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: Орос Советская энцеклопедия 1946

Шифр: 65.5я2/С-74.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Страны мира: ежегодный справочник/
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
191298 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй.