Страны мира: Краткий политико-экономический справочник


Гаралтын мэдээ: Орос Издательство политической литературы 1973

Шифр: 65.5я2/С-83.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Страны мира: Краткий политико-экономический справочник/
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
19198 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
19199 Бэлэн