Региональная схема комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна котловины больших озер


Хэвлэлийн газар: Орос ШУТ-ийн мэдээллийн төв 1983
Шифр: 31.55(1)/Р-31.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Региональная схема комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна котловины больших озер
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
5894 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй.