Американские президенты:41 исторический опортрет от Джорджа Вашингтона до Билла Клинтона


Гаралтын мэдээ: Орос Феникс 1997

Шифр: 63.3(США)/А-08.
Номын сан:
НУУТ (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (4).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Американские президенты:41 исторический опортрет от Джорджа Вашингтона до Билла Клинтона
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
НУУТ
8900 Бэлэн
НУУТ
8901 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
82733 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
82734 Бэлэн