Очерки истории рабочего движения в США

Зохиогч: Зубок Л.И.


Гаралтын мэдээ: Орос Издательство социально-экономической литературы 1962

Шифр: 63.3(7Ам)/З-91.
Номын сан:
НУУТ (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (4).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Очерки истории рабочего движения в США
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
НУУТ
1616 Бэлэн
НУУТ
1617 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
52065 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
52066 Бэлэн