Новейшая история стран западной Европы и Америки 1918-1939


Гаралтын мэдээ: Орос Издательство социально-экономической литературы 1959

Шифр: 63.3(0)6/Н-76.
Номын сан:
НУУТ (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (5).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Новейшая история стран западной Европы и Америки 1918-1939
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
НУУТ
1223 Бэлэн
НУУТ
1224 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
50538 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
50539 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
50540 Бэлэн