Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Социология труда/.

Гаралтын мэдээ: Орос.: Издательство Московского университета, 1993.Тооны мэдээ: 368.ISBN: 5211021388.Шифр: 60.55/С-69.Түлхүүр үг: социология | социология труда | социальная инженерия
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
339 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2020-04-07 10:39:43
Ном Ном Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
340 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2020-04-07 10:38:10
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
81155 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
81216 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
81333 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
81675 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
81676 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
81677 Бэлэн

Дансны дугаар: С-81155, 81216, 81333, 81675-81677

исторический раздел теоретико-методологический раздел прикладной раздел

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424