Социология труда


Гаралтын мэдээ: Орос Издательство Московского университета 1993

Шифр: 60.55/С-69.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (6).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Бэлэн (6).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Социология труда/
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
339 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2020-04-07 10:39:43
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
340 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2020-04-07 10:38:10
Эрдэм шинжилгээний фонд
81155 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
81216 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
81333 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
81675 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
81676 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
81677 Бэлэн