Основы социологии: Курс лекций. Часть 2

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: Орос Знание 1994

Шифр: 60.5/О-72.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).


Шилжүүлэгдсэн (4).

Бэлэн (4).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Основы социологии: Курс лекций. Часть 2./
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
307 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2020-04-07 10:27:28
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
308 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2020-04-07 10:27:34
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
309 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2020-04-07 10:27:38
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
310 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2020-04-07 10:27:44
Эрдэм шинжилгээний фонд
81282 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
81553 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
81554 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
82371 Бэлэн