Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

История стран Азии и Африки в новейшее время. Часть 1 (1917-1945)./.

Гаралтын мэдээ: Орос.: Изд-во Московского Университета, 1976.Тооны мэдээ: 253.ISBN: .Шифр: 63.3(0)6/И-90.Түлхүүр үг: история | история Азии | история Африка
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном НУУТ
599 Бэлэн
Ном Ном НУУТ
600 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
115081 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
115082 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
115083 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
115084 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
115085 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
115759 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
115760 Бэлэн

Дансны дугаар: Б-5081-5085, 5759, 5760

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424