Историография новой и новейшей истории стран европы и америки


Хэвлэлийн газар: М Изд-во Московского Университета 1968
Шифр: 63.3 И-90.
Номын сан:
НУУТ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (8).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Историография новой и новейшей истории стран европы и америки
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
НУУТ
737 Бэлэн
НУУТ
738 Бэлэн
НУУТ
739 Бэлэн
НУУТ
740 Бэлэн
НУУТ
741 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
115101 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
115100 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1110416 Бэлэн