Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

История ирана./.

Гаралтын мэдээ: Орос.: Изд-во Московского Университета, 1977.Тооны мэдээ: 487.ISBN: .Шифр: 63.3(5 ирн)/И-90.Түлхүүр үг: история | история Ирана | историография
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
115110 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
115111 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
115112 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
115113 Бэлэн

Дансны дугаар: Б-5110-5113

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424