Ботаника.Том 2. Систематика растений

Дахин хэвлэлт: 5
Гаралтын мэдээ: Орос Государственное Учебно-Педагогическое Издательство. 1951

Шифр: 28.5/Б-86.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (7).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Ботаника.Том 2. Систематика растений/
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
16383 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
16384 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
16385 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
16386 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
16387 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
113888 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
113887 Бэлэн