Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Анализ биологических систем управления.

Зохиогч: Милсум Дж.
Гаралтын мэдээ: М.: Мир, 1968.Тооны мэдээ: 501.Шифр: 28.071 М-60.Түлхүүр үг: биология | биокибернетика | биологическая система управления
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Биологи Орос
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Хуулбарын тоо Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
113283 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1110610 9818 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1110609 9819 Бэлэн

ЭШФ Б-3283 10609, 10610.

Орос хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424