Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Антропология.

Зохиогч: Рогинский.Я.Я; Левин.М.Г.
Гаралтын мэдээ: Орос.: Высшая школа, 1978.Тооны мэдээ: 527.ISBN: .Шифр: 28.7/Р-14.Түлхүүр үг: антропология | учебник | морфология человека
Жагсаалтанд орсон зүйлс: антропологи | Антропологи 2019
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
7218 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
7219 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
7220 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
7221 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
7222 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
113382 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
113383 Бэлэн

Дансны дугаар: Б-3382, 3383

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424