Психрометрические таблицы

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: Орос Гидрометеорологическое изд-во 1963

Шифр: 26.23/П-86.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Бэлэн (8).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Психрометрические таблицы./
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
19366 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
19367 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
19368 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
19369 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
112721 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
112722 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
112723 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
112724 Бэлэн