Методическое Руководство по геологической съемке масштаба 1:50 000 .Т-1

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: Орос Недра 1978

Шифр: 26.3/М-54.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Методическое Руководство по геологической съемке масштаба 1:50 000 .Т-1/
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
112604 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй.