The McGraw-Hill College Handbook

Зохиогч: Marius.R; Wiener.S.H.

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1988

Шифр: 74.58/M-60.
Номын сан:
Гадаад фонд (4).Бэлэн (4).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: The McGraw-Hill College Handbook
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Гадаад фонд
5594 Бэлэн
Гадаад фонд
5595 Бэлэн
Гадаад фонд
5596 Бэлэн
Гадаад фонд
5597 Бэлэн