Экономическая география зарубежных социалистических стран


Гаралтын мэдээ: Орос Издательство Московского университета 1978

Шифр: 65.04/Э-40.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Экономическая география зарубежных социалистических стран.
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
1938 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2020-04-06 16:00:28
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
1939 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2020-04-06 16:00:37
Эрдэм шинжилгээний фонд
111034 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
111035 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
115819 Бэлэн