Экономическая география зарубежных стран


Гаралтын мэдээ: Орос Государственное Учебно-Педагогическое Издательство. 1960

Шифр: 65.04(3)/Э-40.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).Бэлэн (4).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Экономическая география зарубежных стран./
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
111064 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
111083 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
111067 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
111068 Бэлэн