Большая советская энциклопедия:Том 41.Стилтон-Татартуп

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: Орос Большая советская энциклопедия 1956

Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Большая советская энциклопедия:Том 41.Стилтон-Татартуп/
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
НУУТ
8386 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11616 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11617 Бэлэн