Большая советская энциклопедия :Том 14: Демосфен-Докембрий

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: Орос Большая советская энциклопедия 1952

Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Большая советская энциклопедия :Том 14: Демосфен-Докембрий
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
НУУТ
8359 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11566 Бэлэн