Большая советская энциклопедия : Том15: Докеры-Железняков

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: Орос Большая советская энциклопедия 1952

Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Большая советская энциклопедия : Том15: Докеры-Железняков
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
НУУТ
8360 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11567 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11568 Бэлэн