Большая советская энциклопедия :Том 2: Акты-Ариетта

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: Орос Большая советская энциклопедия 1950

Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (4).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Большая советская энциклопедия :Том 2: Акты-Ариетта
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
НУУТ
8347 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11543 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11544 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11545 Бэлэн