Большая советская энциклопедия: Том 45.Фидер-Фурьеризм

Дахин хэвлэлт: 2
Гаралтын мэдээ: Орос Большая советская энциклопедия 1951

Шифр: 92/Б-79.
Номын сан:
НУУТ (1),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Большая советская энциклопедия: Том 45.Фидер-Фурьеризм
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
НУУТ
8390 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11624 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11625 Бэлэн