История стран Азии и Африки в средние века

Дахин хэвлэлт: 3
Гаралтын мэдээ: Орос Изд-во Московского Университета 1987

Шифр: 63.3(5/6)4/И-90.
Номын сан:
НУУТ (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Бэлэн (10).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: История стран Азии и Африки в средние века
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
НУУТ
1582 Бэлэн
НУУТ
1584 Бэлэн
НУУТ
1585 Бэлэн
НУУТ
1586 Бэлэн
НУУТ
1587 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11232 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
118902 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
118903 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
118904 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
118905 Бэлэн