Практическое руководство по физико-химическим методам анализа


Гаралтын мэдээ: Орос Издательство Московского университета 1987

Шифр: 24.46/П-69.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (8).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Практическое руководство по физико-химическим методам анализа
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
18286 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
18287 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
18288 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
18289 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
18290 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11148 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11149 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
11150 Бэлэн