Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Практическое руководство по физико-химическим методам анализа.

Гаралтын мэдээ: Орос.: Издательство Московского университета, 1987.Тооны мэдээ: 205.ISBN: .Шифр: 24.46/П-69.Түлхүүр үг: химия | учебник | аналитическая химия | физико-химические методы анализа
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
18286 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
18287 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
18288 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
18289 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
18290 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
11148 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
11149 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
11150 Бэлэн

учебник

Дансны дугаар: Б-148-150

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424