Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Избранные главы неорганической химии.

Зохиогч: Мартыненко Л.И; Спицын В.И.
Гаралтын мэдээ: Орос.: Изд-во Московского Университета, 1986.Тооны мэдээ: 287.ISBN: .Шифр: 24.1я73/М-25.Түлхүүр үг: химия | неорганическая химия | химия неметаллов | неорганический синтез
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
15968 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
15969 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
15970 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
15971 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
15972 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
15973 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
15974 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
15975 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1136 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1156 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1157 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
118936 Бэлэн

Дансны дугаар: Б-36, Б-56,57,8936

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424