Организация и технология работ по защите почв от водной эрозии


Гаралтын мэдээ: Орос Высшая школа 1973

Шифр: 40.6/К-17.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Организация и технология работ по защите почв от водной эрозии
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
67318 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй.