Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Советское право социального обеспечения/.

Гаралтын мэдээ: Орос.: Издательство Московского университета, 1982.Тооны мэдээ: 263.ISBN: .Шифр: 67.99(2)76/С-56.Түлхүүр үг: право | советское право | социальное обеспечение | пенсия по возрасту | пенсии по индивалидности | учебник
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
16725 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
70910 Бэлэн

Дансны дугаар: С-16725, С-70910

общая часть

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424