Советская судебная статистика: часть общая и специальная

Зохиогч: Остроумов С. С.


Гаралтын мэдээ: Орос Издательство Московского университета 1976

Шифр: 67.99(2)9/ О-79.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).



Бэлэн (9).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Советская судебная статистика: часть общая и специальная
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хууль зүйн Сургууль
93734 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
93735 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
93736 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
93737 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
93738 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
93739 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
15912 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
15913 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
15911 Бэлэн