Дээд алгебрын курс

Зохиогч: Санжмятав Ү., Мекей А.


Гаралтын мэдээ: УБ УТДТДМБ 1980

Шифр: 22.14я73 С 312.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (11),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (32),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).


Шилжүүлэгдсэн (11).

Бэлэн (47).
Товч агуулга:
Энэ номыг МУИС, УБДС-ийн математикийн ангиудад зааж буй "дээд алгебр" курсийн программын дагуу зохиосон. Номд аль ч их сургууль болон багшийн дээд сургуулийн дээд алгебрын курсийн программд байдаг шугаман тэгшитгэлүүдийн систем, матриц, шугаман огторгуй, шугаман хувиргалт, евклид огторгуй, квадратлиг хэлбэр, нэг ба олон хувьсагчийн олон гишүүнт, мөн бүлэг, цагаригийн онолын элементүүдээс оруулсан байна.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Дээд алгебрын курс
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
801250 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 15:14:43
Байгалийн ухааны ГНОФ
801253 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 15:14:47
Байгалийн ухааны ГНОФ
801263 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 15:14:52
Байгалийн ухааны ГНОФ
801272 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 15:14:55
Байгалийн ухааны ГНОФ
801301 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 15:14:58
Байгалийн ухааны ГНОФ
801302 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
801304 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 15:15:04
Байгалийн ухааны ГНОФ
801320 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
801323 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
801329 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
801342 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
801355 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
801361 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
801384 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
801399 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 15:15:36
Байгалийн ухааны ГНОФ
801433 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 15:15:41
Байгалийн ухааны ГНОФ
801483 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
801509 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 15:15:48
Байгалийн ухааны ГНОФ
801527 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 15:15:54
Байгалийн ухааны ГНОФ
801535 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 15:15:57
Байгалийн ухааны ГНОФ
801538 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
801566 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801248 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801249 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801257 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801262 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801269 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801277 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801284 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801291 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801297 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801303 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801306 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801314 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801328 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801331 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801332 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801336 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801338 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801339 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801341 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801343 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801345 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801356 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801357 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801360 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801366 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801367 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801378 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801379 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801392 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801437 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801523 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
801559 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
204628 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
204629 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
204630 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
204631 Бэлэн