Дээд алгебрын курс (Бичлэгийн дугаар. 22556)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 02725 a2200421 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20231116092237.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1980 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.14я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт С 312
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Санжмятав Ү., Мекей А
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.14я73 С 312
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Дээд алгебрын курс
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. У.Доёд, Ц.Цэнд-Аюуш
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар УТДТДМБ
Хэвлэгдсэн он 1980
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 351
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 4628-4631, БС-43786, БУУТ 1248-1250, 1253, 1257, 1262-1263, 1269, 1272, 1277, 1284, 1291, 1297, 1301-1304, 1306, 1314, 1320, 1323, 1328-1329, 1331-1332, 1336, 1338-1339, 1341-1343, 1345, 1355-1357, 1360-1361, 1366-1367, 1378-1379, 1384, 1392, 1399, 1433, 1437, 1483, 1509, 1523, 1527, 1535, 1538, 1559, 1566
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ Энэ номыг МУИС, УБДС-ийн математикийн ангиудад зааж буй "дээд алгебр" курсийн программын дагуу зохиосон. Номд аль ч их сургууль болон багшийн дээд сургуулийн дээд алгебрын курсийн программд байдаг шугаман тэгшитгэлүүдийн систем, матриц, шугаман огторгуй, шугаман хувиргалт, евклид огторгуй, квадратлиг хэлбэр, нэг ба олон хувьсагчийн олон гишүүнт, мөн бүлэг, цагаригийн онолын элементүүдээс оруулсан байна.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг математик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг алгебр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурах бичиг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Олонлог, индукц
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Шугаман тэгшитгэлийн системийн онол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Крамерийн дүрэм
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Шугаман буулгалт, матриц
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бүлэг ба цагираг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Факториал цагираг, нэг хувьсагчийн олон гишүүнт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Олон хувьсагчийн олон гишүүнт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Тоон талбар дээрх олон гишүүнтийн язгуур, үл задрах олон гишүүнт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Шугаман огторгуй
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Шугаман хувиргалт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Матрицын нормаль хэлбэрүүд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Эвклид огторгуй
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Давхар шугаман ба квадратлиг хэлбэр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бүлэг ба цагиргийн онолын элементүүд
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном