Гадаад бодлого хийгээд аюулгүй байдал: Түүвэр зохиол

Зохиогч: Баясах Ж.


Гаралтын мэдээ: УБ Соёмбо принтинг 2010

Шифр: 66.4(1) Б 388.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (10),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (12).

Бэлэн (18).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Гадаад бодлого хийгээд аюулгүй байдал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5043300 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-23 11:11:55
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5043301 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5043302 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5043303 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5043304 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5043305 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5043306 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-17 15:52:47
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5056660 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-17 15:52:57
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5056658 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-17 15:52:51
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5056651 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-17 15:53:02
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5056657 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-17 15:53:14
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5056655 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-17 15:53:08
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5056654 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-17 15:52:44
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5056659 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-17 15:52:54
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5056656 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-17 15:53:11
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5056652 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-17 15:53:05
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5056653 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-17 15:52:40
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
832546 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
832547 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
832548 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
832549 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
832550 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
832551 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
832552 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
832553 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
832554 Бэлэн
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
832555 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2014148 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2014149 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2014150 Бэлэн