Мэдээ бичил ярилцлага, асуудал хөндсөн өгүүлэл, тойм, дурсамж, шүүмж

Зохиогч: Өлзийбаяр Д.


Гаралтын мэдээ: УБ Сэлэнгэ пресс 2010

Шифр: 76.01 Ө 74.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Бэлэн (7).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Мэдээ бичил ярилцлага, асуудал хөндсөн өгүүлэл, тойм, дурсамж, шүүмж
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5043066 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5043067 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5043068 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5060626 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5060627 In transit from Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2023-11-01 15:51:23
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5060628 In transit from Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2023-11-01 15:51:26
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5060629 In transit from Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2023-11-01 15:51:29
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5060630 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1020034 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1020035 Бэлэн