Монгол төрийн дархан түшээ: Улсын их хурлын даргын хэлсэн үг, илгээлт, мэндчилгээ, нийтлэл, ярилцлагын эмхтгэл: Б. 1


Гаралтын мэдээ: УБ Мөнхийн үсэг 2009

Шифр: 67.400.6(1) М 69.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (7).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол төрийн дархан түшээ
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хууль зүйн Сургууль
9318957 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9318958 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9318959 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9318960 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2013852 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2013853 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2013854 Бэлэн