Сургалтын орчны тулгамдсан асуудлууд

Зохиогч: Цэдэвсүрэн Н.

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл
Гаралтын мэдээ: УБ 1998

Шифр: 74.212 Ц 93.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Сургалтын орчны тулгамдсан асуудлууд
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5021593 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:39:03
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5021594 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:39:07
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5021595 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 11:39:10
Эрдэм шинжилгээний фонд
1011340 Бэлэн