Текст томруулах:    
Аман зохиол судлал: 1-16 дэвтэр


Хэвлэлийн газар: УБ UBS хэвлэлийн газар 2001
Шифр: 82.3М А 51.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Бэлэн (6).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Аман зохиол судлал: 1-16 дэвтэр
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
558819 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
558820 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ since 2019-01-15 16:36:54
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
558821 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ since 2019-01-15 16:36:46
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
558822 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ since 2019-01-15 16:36:50
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5028591 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5028592 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5028593 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1013873 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1013874 Бэлэн