Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Галт микробиологи.

Зохиогч: Галт Л.
Гаралтын мэдээ: УБ.: 2009.Тооны мэдээ: 509.ISBN: 978-99929-964-2-0.Шифр: 28.4я73 Г 20.Түлхүүр үг: биологи | микробиологи | бичил биетэн | вирус | биотехнологи | дархлаа судлал | сурах бичиг
Жагсаалтанд орсон зүйлс: биотехнологи /Монгол/ | Биологи Монгол
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Хуулбарын тоо Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
553521 961376 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
553522 961377 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
553523 961378 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
553524 961379 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
553525 961380 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
556929 981485 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
556930 981486 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
556931 981487 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
556932 982019 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
556933 982020 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019429 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018512 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018513 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018514 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018515 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018516 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018517 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8018518 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019304 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019305 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019306 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019307 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019308 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019309 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8019310 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2013652 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2013653 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2013654 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2014173 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2014174 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2014175 Бэлэн

ЭШФ Т 13652-13654, 14173-14175; БУУТ 18512-18518, 19304-19310, 19429

Монгол хэл дээр,

Томруулж харах бол зураг дээр дарна уу

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424