Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Elementary Algebra. Structure and use.

Зохиогч: Barnett R.A; Kearns T.J.
Гаралтын мэдээ: Америк.: Mc Graw Hill/ Irwin, 1997.Дахин хэвлэлт: 6.Тооны мэдээ: 474.ISBN: 0070045666.Шифр: 22.141/B-25.Түлхүүр үг: mathematics | algebra | elementary algebra | the natural numbers | rational numbers | graphing and linear equations | inequalities | quadratic equations | operations on polynomials
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Гадаад фонд
322 Бэлэн
Ном Ном Гадаад фонд
323 Бэлэн
Ном Ном Гадаад фонд
324 Бэлэн
Ном Ном Гадаад фонд
325 Бэлэн
Ном Ном Гадаад фонд
326 Бэлэн
Ном Ном Гадаад фонд
327 Бэлэн

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424