Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Elementary Algebra.

Зохиогч: Demitropoulos A; Wolff K.C.
Гаралтын мэдээ: Америк.: Macmillan Publishing Company, 1984.Тооны мэдээ: 412.ISBN: 002328580x.Шифр: 22.141/D-38.Түлхүүр үг: mathematics | algebra | elementary algebra | real numbers | first-degree equations | exponents | polynominals | linear equations | quadratic equations
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Гадаад фонд
328 Бэлэн
Ном Ном Гадаад фонд
329 Бэлэн

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424