Үл ялих зүйл биш

Зохиогч: Дуламсүрэн С.


Гаралтын мэдээ: УБ АБД-ны хэвлэх 1986

Шифр: 74.2 Д 64.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Үл ялих зүйл биш
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
107586 Бэлэн