Яслийн сувилагч хүмүүжүүлэгч нарт тусламж


Гаралтын мэдээ: УБ УХГ 1972

Шифр: 74.1 Я 87.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Яслийн сувилагч хүмүүжүүлэгч нарт тусламж
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
105550 Бэлэн