Багшийн санаачилга


Гаралтын мэдээ: УБ 1984

Шифр: 74.04(1) Б 14.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Багшийн санаачилга
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
105822 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
105823 Бэлэн