Хөл бөмбөгийн тэмцээний дүрэм


Гаралтын мэдээ: УБ УХГ 1980

Шифр: 75.578 Х 56.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Хөл бөмбөгийн тэмцээний дүрэм
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
105835 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
105836 Бэлэн