Франц өгүүллэгүүд

Зохиогч: Мопассан Г.Д.


Гаралтын мэдээ: УБ ХҮСТ 2007

Шифр: 84(Фр) М 78.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (4).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Франц өгүүллэгүүд
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5056522 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5056521 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5056523 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
104352 Бэлэн