Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Биотехнологийн үндэс.

Зохиогч: Пүрэв Д., Баярмаа Ж.
Гаралтын мэдээ: УБ.: 2001.Дахин хэвлэлт: 1.Тооны мэдээ: 145.Шифр: 30.16 П 91.Түлхүүр үг: биотехнологийн | биотехнологийн үндэс
Жагсаалтанд орсон зүйлс: биотехнологи /Монгол/
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
8013002 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 17:59:13
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
8013003 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 17:59:17
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
8013005 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 17:59:20
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
8013007 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 17:59:37
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
8013009 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 17:59:28
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
8013010 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-11 17:59:51
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
8013013 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
8013015 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
8015486 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-23 14:20:47
Ном Ном Байгалийн ухааны ГНОФ
8015487 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-04 15:47:35
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013004 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013006 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013008 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013011 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013012 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013014 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8013016 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1013647 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1013648 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1013649 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1013650 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
1013651 Бэлэн

ЭШФ Б 13647-13651, БУУТ 13002-13016, 15486, 15487

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424