Монгол шагаа

Зохиогч: Түдэв Л.


Хэвлэлийн газар: УБ Урлах эрдэм 2006
Шифр: 74.100.58 Т 75.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (3),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Бэлэн (10).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол шагаа
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны ГНОФ
559781 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
559782 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-15 09:42:42
Нийгмийн ухааны ГНОФ
559783 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
559784 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Нийгмийн ухааны ГНОФ since 2019-01-15 09:42:40
Нийгмийн ухааны ГНОФ
559785 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5035784 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5035785 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:53:02
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5035786 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5035787 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5035788 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5035789 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-18 10:53:05
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5035790 In transit from НУУТ to Нийгмийн ухааны уншлагын танхим since 2019-01-24 10:42:31
Эрдэм шинжилгээний фонд
1017144 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1017145 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1017146 Бэлэн