Өнөөгийн уран зохиолын онол шинжлэлийн шинэ сурах бичиг Тэргүүн дэвтэр

Зохиогч: Энхтөр Н.


Гаралтын мэдээ: УБ Бит пресс 2005

Шифр: 83я73 Э 66.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3),
Ярьдаг, сонсдог номын сан (1).


Шилжүүлэгдсэн (14).

Бэлэн (11).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Өнөөгийн уран зохиолын онол шинжлэлийн шинэ сурах бичиг
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5034578 In transit from НУУТ to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-22 16:04:09
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5034579 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5034580 In transit from НУУТ to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-22 16:03:38
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5034576 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5034577 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5034581 In transit from НУУТ to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-22 16:04:21
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5034582 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ since 2019-01-17 10:05:41
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5034583 In transit from НУУТ to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-22 16:03:51
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5034584 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5034585 In transit from НУУТ to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-22 16:03:57
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5034586 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ since 2019-01-17 10:05:46
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5034587 In transit from НУУТ to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-22 16:04:14
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5034588 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5034589 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5034590 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-18 17:53:22
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5034591 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5051227 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-23 17:15:44
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5051228 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-23 17:15:46
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5067793 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-25 13:02:23
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5067794 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-25 13:02:22
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5067795 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-25 13:02:20
Эрдэм шинжилгээний фонд
1016687 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1016688 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1016689 Бэлэн
Ярьдаг, сонсдог номын сан
5034592 Бэлэн