Энзимологи

Зохиогч: Пүрэв Д., Баярмаа Ж.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Монгол улсын их сургууль

Дахин хэвлэлт: 2 дахь хэвл
Гаралтын мэдээ: УБ Удам соёл 2012

Шифр: 28.072я73 П 915.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Бэлэн (1).
Товч агуулга:
Энэхүү бүтээл зохиогчдын МУИС-ийн Биологи, Биотехнологийн Сургуулийг биотехнологич болон биохимич мэргэжлээр төгсөж байгаа оюутнуудад олон жил уншиж байгаа лекц, лабораторийн хичээл, судалгааны ажил дээр тулгуурлан 2003 онд бичсэн бүтээлийн 2 дахь хэвлэл юм. 1-р бүлэгт ферментийн молекулын бүтэц, үйлчлэлийн онол, 2-р бүлэгт үйлдвэрлэл болон ахуйн амьдралд өргөн хэрэглэгддэг нэлээд ферментийг хэрхэн ялган авч, ямар зорилгоор хэрэглэгддэгийг, 3-р бүлэгт хүнсний болон лабораторийн оношилгоонд хэрэглэгддэг зарим ферментийн идэвхийг тодорхойлох, тэдгээрийг ялгах болон хэрэглэх арга зүй, зарим урвалжууд бэлдэх зааврыг оруулсан.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Энзимологи
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим номын сан
75729 Бэлэн